Verandering privacyverklaring

Verandering van de privacyverklaring 2021

Beste ouder

Omdat het kamp stilletjes aan dichter en dichter begint te komen, zijn wij al volop bezig met de praktische kant van het verhaal.
Wij hebben dan ook onze privacyverklaring hernomen en aangepast.

Als u op het 'privacyverklaring' klikt, opent het document dat hernieuwd is op 19/03/2021.